<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

Velkommen til DataFeedWatch!

 

Introduktion

Ved at bruge DataFeedWatch.com wedsiden og programmet, eller hvilke som helst andre services (samlet set kaldet “Services”) udbudt af WordWatch Inc, hvis hovedadresse er 675 Mariners Island Blvd, Ste 108, San Mateo, CA 94404 (‘DataFeedWatch’), accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Terms of Service”).

DataFeedWatch reserverer rettigheden til at opdatere og ændre vilkår og betingelser med jævne mellemrum uden at oplyse om dette. Eventuelle nye funktioner der forbedrer eller fornyer den nuværende service, inklusiv frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, hører under Terms of Service. Fortsat brug af disse services efter sådanne små ændringer opfattes som et samtykke til disse ændringer. Du kan til enhver tid finde den nuværende version af vores Terms of Service på: https://www.datafeedwatch.dk/terms-of-service/.

  

Kontovilkår

For at oprette en konto, skal du oplyse dit lovlige fulde navn, en gældende email adresse samt enhver anden information der anmodes om, for at færdiggøre registreringsprocessen.
 
Du er ansvarlig for opretholdelse af sikkerheden i forhold til din konto og password. DataFeedWatch kan ikke, og vil ikke, holdes ansvarlig for tab eller skade sket som mangel på overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. DataFeedWatch garanterer at vi opbevarer data tilknyttet din konto i streng fortrolighed.
 
Ved at give DataFeedWatch adgang til din konto-information hos Google eller (andre) shopping kanaler, forstår du at DataFeedWatch kan få adgang til alle data på disse konti. DataFeedWatch kan bruge disse informationer til at operere sine services, levere statistikker til dig eller inkludere disse data i offentlige, samlede rapporter om præstationerne og aktiviteterne hos alle DataFeedWatchs kunder. DataFeedWatch vil aldrig under nogen omstændigheder dele, afsløre, sælge eller give adgang til dine individuelle data til eksterne partnere.
 
Du er ansvarlig for al aktivitet, der foregår på din konto, også når den aktivitet udføres af andre som har adgang til din konto eller som har konti under din konto.
Du må ikke bruge denne service med henblik på ulovlige eller uautoriserede formål. Du må ikke, mens disse services er I brug, overtræde love der gælder hvor du befinder dig (inklusiv men ikke begrænset til copyright love).
 

Betingelser for betalinger, refunderinger, opgraderinger og nedgraderinger

Et gyldigt kreditkort er nødvendigt for at oprette en DataFeedWatch konto.

Du bliver faktureret månedligt med starten af den første dag efter din gratis prøveperiode, normalt den 16. dag efter din konto oprindeligt blev oprettet. Hvis du opsiger dit medlemskab inden for den gratis prøveperiode, bliver du ikke faktureret overhovedet. Du vil blive faktureret det aftalte månedlige beløb i henhold til det abonnement du har valgt plus, hvis det er relevant, et variabelt beløb for det antal produkter, kanaler eller feeds der overstiger grænsen på dit abonnement.

Services faktureres på forhånd hver måned og er ikke-refunderbare. Det er ikke muligt at få refunderinger eller kreditter for dele af en månedlig service, en opgradering/nedgradering eller refunderingen for måneder der ikke bliver brugt på en åben konto. For at behandle alle lige gøres der ingen undtagelser.

Alle beløb er eksklusiv alle skatter, afgifter eller beløb pålagt af skattemyndighederne, og du er ansvarlig for betaling af sådanne skatter, afgifter og beløb. Den eneste undtagelse er føderale og statslige skatter I USA.

I forbindelse med opgraderinger eller nedgraderinger i dit abonnement, vil dit kreditkort automatisk blive opkrævet den nye pris næste gang der udstedes en faktura. Annulleringer eller nedgraderinger af dine services kan betyde tab af DataFeedWatch-skabte ændringer, funktioner eller kapacitet på din konto. DataFeedWatch påtager sig intet ansvar for et sådant tab.

 

Annullering og opsigelse

Du er alene ansvarlig for en korrekt opsigelse af din konto. En email eller telefon forespørgsel om at annullere din konto anses ikke som en opsigelse. Du kan opsige dit abonnement til enhver tid ved at klikke på “Account” linket i den globale navigations bar i toppen af skærmen. Kontooversigten har et simpelt opsigelses link.

Ved opsigelse vil DataFeedWatch slette alle produkt feeds du har oplyst (source feeds) og alle feeds du har oprettet på forskellige kanaler. Hvis du opsiger servicen før din nuværende betalte måned udløber, vil din opsigelse træde i kraft øjeblikkeligt og du bliver ikke opkrævet flere betalinger.

DataFeedWatch har, efter eget skøn, ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte at levere nuværende eller kommende brug af vores services, eller hvilke som helst andre services, uanset årsag og til enhver en tid. En sådan opsigelse af services vil resultere i deaktivering eller sletning af din konto eller adgang til kontoen, og vi kan ikke holdes ansvarlig for de tab i omsætningen som ændringer i din konto hos DataFeedWatch kan afstedkomme.  DataFeedWatch reserveres rettigheden til at afvise services til enhver og på et ethvert tidspunkt.

 

Ændringer i services og priser

Den nuværende prisliste over DataFeedWatchs services kan findes på pris-siden på DataFeedWatch's webside. Priserne er en blanding af faste og variable udgifter. Variable elementer kan indeholde udgifter til ekstra butikker, ekstra kanaler eller ekstra produkter. Antallet af produkter som dit månedlige abonnement er baseret på, er det antal af produkter der findes I din SOURCE feed; Det er antallet af produkter (INKLUSIV VARIANTER) der er downloadet fra din butik. Du kan bekræfte dette antal ved at gå til Options > Vis produkter i dit DataFeedWatch abonnement.

Priser på alle services, inklusiv men ikke begrænset til, den månedlige abonnementsafgift for services, er med forbehold for ændringer med 30 dages varsel fra vores side. Sådanne ændringer kan ske på ethvert tidspunkt ved et opslag om ændringerne på DataFeedWatch's side (DataFeedWatch.com) eller gennem selve servicen. DataFeedWatch kan ikke holdes ansvarlig overfor dig eller en tredjepart for hvilken som helt opdatering, prisændring, indstilling eller nedlægning af servicen.

 

Copyright og ejerforhold af indhold

DataFeedWatch fordrer ingen intellektuelle ejendomsrettigheder over de data du leverer til tjenesten. Din profil og de data du importerer er fortsat dine.

Indholdet af datafeedwatch.com's webside og udseende og indhold af services er ejet under copyright©2013 WordWatch, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke duplikere, kopiere eller genbruge nogle dele af HTML/CSS'et eller visuelle design elementer uden specifik skriftligt tilladelse fra DataFeedWatch.

 

Generelle vilkår

Din brug af DataFeedWatch's services er på eget ansvar. Servicen leveres “som den er” og “på tilgængelig” basis.
Teknisk support leveres kun til abonnenter og kan til tider kun være tilgængelig på email, afhængig af tidspunktet på dagen og/eller typen af abonnement.
Du må acceptere at DataFeedWatch bruger tredjepartsleverandører og hosting partnere til at levere det nødvendige hardware, software, netværk, opbevaring og relaterede teknologier til at operere vores services. Dit indhold kan blive transmitteret, muligvis ukrypteret, over forskellige netværk.
You må ikke modificere, tilpasse eller hacke servicen eller modificere en anden website for på denne måde forsætligt at implicere at de det er associeret med servicen DataFeedWatch, eller enhver anden WordWatch service.
DataFeedWatch tilmelder sig ikke nogen shopping kanal – du skal oprette dine egne konti. DataFeedWatch er ikke ansvarlig for udgifter der er relateret til nogle shopping kanaler. DataFeedWatch garanterer ikke nogen position eller placering på nogen shopping kanal. DataFeedWatch garanterer ikke at nogen kategorisering lavet af DataFeedWatch, eller af dig, vil få dig placeret i de korrekte kategorier på de shopping kanaler du vælger.
 
Du bekræfter at du ikke reproducerer, duplikerer, kopierer, sælger, gensælger eller udbytter nogle dele af servicen, brug af servicen, eller adgang til servicen uden specifik skriftligt tilladelse fra DataFeedWatch.
 
DataFeedWatch garanterer ikke at (i) servicen lever op til dine specifik krav, (ii) servicen vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri, (iii) at resultatet der opnås fra brugen af servicen vil være præcis eller pålidelig, (iv) at kvaliteten af et hvilket som helst produkt, service, information eller andet materiale købt eller opnået gennem din service svarer til dine forventninger og (v) at eventuelle fejl i servicen vil blive rettet.
 
DATAFEEDWATCH ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF OMSÆTNING, PROFIT, DATA, VARER ELLER TEKNOLOGI, HELLER IKKE FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER SKATTEMÆSSIGE SKADER, EJ ELLER FOR AFBRYDELSER I FORRETNINGSGANGEN, HELLER IKKE SELVOM DATAFEEDWATCH ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, UANSET GRUND, OM DET ER UNDER KONTRAKTTEORI, TORT, STRENGT ANSVAR OG LIGNENDE. I ALLE TILFÆLDE VIL DATAFEEDWATCHS MAKSIMAL DÆKNING I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VORES SERVICES BEGRÆNSES TIL DET TOTALE BELØB BETALT TIL DIG FRA DATAFEEDWATCH FOR DEN LEVEREDE SERVICE I DE FORUDGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER.
 
Du accepterer at friholde DataFeedWatch og dets personale, ledelse, bestyrelse, agenter, aktionærer og repræsentanter fra enhver form for tab, ansvar, skader og udgifter der er et resultat af en tredje-parts påstand.
 
Såfremt DataFeedWatch ikke udøver eller håndhæver de rettigheder eller bestemmelser der er nævnt i Terms of Service, berettiger det ikke et krav på en sådan rettighed eller bestemmelse. De nævnte Terms of Service udgør den hele aftale mellem dig og DataFeedWatch og styrer din bruge af servicen, og erstatter enhver tidligere aftale mellem dig og DataFeedWatch (inklusiv, men ikke begrænset til, enhver tidligere version af Terms of Service).
 
Spørgsmål angående Terms of Service skal sendes til support@datafeedwatch.com.