<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

Sådan udvikler du en digital strategi i din virksomhed med succes

Hvad er en digital strategi?

 

En digital strategi er en plan for din forretning, hvor du fokuserer på, hvordan du vil være til stede digitalt, hvad din online målgruppe er, hvad din kortsigtede og langsigtede digitale plan er, hvad din målestok for den digitale succes er osv.

 

Den digitale verden er tilstede i alle medarbejdernes hverdag og påvirker deres arbejdsrutiner på mange forskellige måder. Derfor må din virksomheds online strategi gøre det samme. En digital strategi går på tværs af alle afdelinger, funktioner og kompetencer i din virksomhed, der påviker og bliver påvirket af det digitale: HR, IT, markedføring, salg, forretningsudvikling, kommunikation, kundeservice osv. Det er den eneste måde at køre en digital strategi på. Hvis du ikke gør det på tværs af alle funktioner og behov i din virksomhed, er der risiko for, at der opstår flere mindre strategier (f.eks. IT-strategi, markedføringsstrategi, salgsstrategi osv.), som bliver forhindringer for hinanden (f.eks. skal kæmpe om tilgængelige ressourcer). En effektiv digital vækst strategi er sammenhængende for hele organisationen og tager hensyn til opgaver og strategiske mål for alle afdelinger i virksomheden.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvorfor skal du implementere en digital strategi i din virksomhed?

 

Verden udvikler sig digitalt og hvis du ønsker at indhente den og ikke falde bag dine konkurrenter, skal din virksomhed også foretage løbende ændringer. 

 

Implementering af en digital strategi bør være interessant for din organisation, hvis, efter din analyse, kan den digitale udvikling hjælpe din virksomhed med at øge dit salg og dermed dine indtægter. Hvordan kan den gøre det? Eksempelvis kan det digitale hjælpe dig med at gå ind på nye salgskanaler og markeder (f. eks. feed optimeringsværktøjer), positionere dig bedre end dine konkurrenter (f. eks. bedre SEO, content marketing), implementere nye forretningsmodeller (f.eks. mere direkte kontakt med dine potentielle kunder ved hjælp af nye teknologier).

 

Den digitale strategi kan også hjælpe din virksomhed med at reducere dine udgifter. Det kan du opnå ved at automatisere virksomhedens eksisterende arbejdsgange, f. eks. skabe en mere avanceret digital kundeservice. Det kan også handle om at digitalisere interne processer og dermed forbedre kommunikationen mellem afdelinger og lette arbejdsorganisationen.

 

Det er meget vigtigt at finde den gode balance mellem de pragmatiske og radikale ændringer i din virksomhed. Det afhænger ofte af den branche, man befinder sig i. Nogle organisationen er bekendte med det digitale og har brug for lidt optimering baseret på de nuværende resultater og ikke den radikale forandring. Der er også nogle organisationer, som skal foretage hurtige og radikale forandringer, ellers bliver de skubbet væk fra markedet. Endelig er der også virksomheder, hvor en online strategi slet ikke er en prioritet.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Den grundlæggende digitale strategi model

 

Der er nogle faser, som enhver strategi består af, også den digitale strategi. Nedenfor finder du svar på spørgsmålet: hvad skal en strategi indeholde?

 

Analyse

I denne fase skal du analysere og forstå kundernes behov og forventninger. Du skal revidere dine forretningsmål og analysere markedet. Det er også tid til at kontrollere om du har tilstrækkelige ressourcer (tid, penge, kvalifikationer) ti at implementere en digital strategi. 

 

Strategi

Baseret på din analyse, ved du allerede, hvilke muligheder og udfordringer din virksomhed står over for. I strategifasen skal du nævne de vigtigste projekter, strategiske mål og fokusområder. 

 

Oprettelse af en handlingsplan

Ud fra dine aftalte fokusområder, skaber du en faseopdelt handlingsplan. Det bliver en meget detaljeret plan med de specifikke aktiviteter, hvor du tildeler de nøvendlige processer, ressourcer, kompetencer osv. til hver af dem. Mere om det senere i artiklen. 

 

Udgifter og fortjeneste

I denne fase, beregner du, hvad det i alt koster at implementere den digitale strategi og og hvad den økonomiske fortjeneste for virksomheden er. 

 

digital_udvikling

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

 

Hvordan kommer du i gang med din digitale strategi?

 

Planlægning af din digitale strategi bør starte fra en grundig analyse af din virksomhed. Du skal kende svaret på alle de nedstående spørsgsmål og sandsynligvis mange flere, inden du træffer nogen beslutninger:

 

 • Hvilken type efterspørgsel har vi på markedet?
 • Hvem er dine kunder? Hvad køber de? Hvad interesserer de sig for?
 • Hvem er besøgende på din hjemmeside?
 • Hvad søger dine kunder på nettet? Hvilke søgeord taster de ind?
 • Hvilke medier/kanaler dine kunder bruger online?
 • Hvem er dine konkurrenter og hvad er deres stærke og svage sider?

 

Generel analyse af den nuværende situation i virksomheden

 

Sammen med alle afdelinger skal du tænke på, hvor digitalt avanceret din virksomhed er lige i øjeblikket. Hvad er jeres udfordringer? Hvad er jeres styrker? Efter du har analyseret det, skal du forstå, hvorfor du vil implementere en digital strategi i din virksomhed og, hvor du vil hen.

 

Analyse af markedet

 

Du skal vide, hvilket marked du vil operere på. Måske vil du ekspandere til andre markeder? Du kan sammenligne de forskellige markeder ved at følge e-handelstrends, samt analysere adfærd på særlige markeder. 

 

Analyse af efterspørgsel og brugerbehov

 

Du skal analysere, hvad din målgruppe leder efter online. Derefter skal du verificere, om du har det rigtige produktsortiment og eventuelt udvide det eller opgive en del af det. Takket være denne analyse, får du at vide, om der er en efterspørgsel efter dine produkter online og du får mulighed for at arbejde lidt mere med content marketing og SEO.

 

Analyse af dine nuværende forretningsmål

 

Revidér, hvad dine forretningsmål indtil videre har været. De er meget vigtige i en digital strategi, fordi med implementeringen af nye teknologier får du nye organisatoriske og forretningsmæssige muligheder. Det udfordrer også din budget og nye konkurrenter dukker sandsynligvis op. Hvis dine nuværende strategiske forretningsmål ikke styrker de ændringer i virksomheden, du er ved at foretage, blive du nødt til at sætte nye, som vil være en integreret del af din digitale strategi. 

 

Analyse af konkurrencen

 

Identificer, hvem dine konkurrenter er og analyser, hvor godt de performer online. Vi anbefaler, at du sammenligner alle af dem og giver dem point fra 1 til 10 på forskellige parametre. Du kan bl.a. vurdere deres websites funktionalitet, hvilke værktøjer de bruger, hvordan de performer på sociale medier/ google, hvor udviklet deres content marketing er osv.. Bortset fra at finde ud af, hvem du kæmper om kunder med, kan du også lære en masse af dine konkurrenter og forbedre din virksomhed digitalt.  

 

Analyse af brandet

 

Brandstrategi er altid en del af den digitale strategi. Fra brugerens side er der ikke nogen forskel mellem dit brand online og dit brand i fysiske butikker. Især hvis dit brand allerede er godt etableret, skal du sørge for, at din digitale strategi hænger sammen med din offline strategi. Du skal analysere og forstå, hvad dit brand repræsenterer og kun bruge de online kanaler og værktøjer, der passer til dit brands vision. Ikke alle virksomheder bør bombardere sine kunder med e-mail marketing eller søge nye kunder på Instagram. Hvad der fungerer i den ene forretning, fungerer ikke altid i den anden. Analyser, hvordan dit brand ses med dine kunders øjne.

 

Analyse af teknologien i din virksomhed

 

Du skal lave en research af, hvilke teknologiske forandringer og digitale udviklinger påvirker din branche og dermed din virksomhed og dine kunder. Analyser, hvad for nogle værktøjer dine konkurrenter benytter og overvej hvad du mangler for at forbedre din virksomheds performance, samt øge dit salg.

 

 

Analyse af dine målgrupper

 

Hvis det kommer til det digitale område, er målgruppeanalysen en af de bedste investeringer af tid og ressourcer, som du kan gøre i din virksomhed. Det er fordi, det er online, hvor du får mulighed for at nå den rigtige målgruppe, på det rigtige tidspunkt og på den måde, som dine potentielle kunder ønsker at blive kontaktet. Hvis du godt kender din målgruppe og dermed er i stand til at optimere dine kampagner, kan du spare dine annonceudgifter og øge dit salg markant. 

 

Der er faktisk mange virksomheder, der har store mængder data omkring deres målgrupper, men de analyserer dem ikke eller bruger denne viden ikke aktivt på digitale salgskanaler. Hvis du ønsker at indføre en digital strategi i din virksomhed, er det afgørende at analysere din målgruppe grundigt. På den måde blive dit arbejde med det digitale meget nemmere og sparsommelig. 

 

Helt præcis skal du få viden om, hvor mange målgrupper du ønsker at nå, hvilke behov de valgte målgrupper har og hvilke kanaler de er på. Analyser nøjagtigt dine kunders demografi, adfærd og psykografi. Derudover skal du kontrollere, hvilket niveau af kundetilfredshed der er, spørge dine kunder, hvordan din service kan forbedres efter deres mening og hvilken konkurrent, de vurderer som den bedste alternativ til dig. 

 

Analyse af kunderejsen

 

For at lære dine kunder endnu bedre at kende, skal du nøjagtigt analysere kunderejsen. Tænk på alle mulige kontaktpunkter dine kunder er tilstede på og sammenlign det med, hvor mange af disse du, som virksomhed, er på. Det handler om at analysere alt fra det tidspunkt, hvor kunden anerkender sit behov for dit produkt til, at den bliver til en loyal køber. Som kontaktpunkter kan du forstå brochurer, bannere på bygninger, telefonopkald, Facebook-annoncer, søgninger på Google, din hjemmeside, kontakt til din kundeservice osv.. 

 

Inden du går i gang med at implementere en digital vækst strategi i din virksomhed, skal du gå igennem alle de kontaktpunkter, du er kommet op med, og teste om det er virkeligt den rigtige kunderejse, som dine kunder har, og om kommunikation i hvert punkt er rettet mod den målgruppe, du har valgt. Du skal kontrollere, om du er tilstede på alle de kontaktpunkter, dine kunder er på og forstå fomålet med hvert eneste af dem. 

 

online_strategi

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

De næste trin i opbygningen af en digital strategi for din virksomhed

 

Efter du har analyseret alle de nævnte faktorer, der påvirker din forretningsstrategi, er der næste trin, du skal tage for at implementere din digitale strategi. 

 

1. Sæt teamet og definer roller 

 

Det er folk, der står bag succesen med ethvert projekt. Det samme gælder implementeringen af en digital strategi. Du skal bestemme hvilke afdelinger der bliver mest involveret i strategiprocessen - marketingafdeling/IT-afdeling/salgsafdeling/ HR-afdeling? Hvilken af dem får mest ud af det?

 

Du skal identificere de største problemer i din organisation, f.eks. du sælger på kun få markeder og du vil udvide dit salg, du har svært ved at tiltrække nye medarbejdere med gode kvalifikationer, dit brand har lav position på markedet osv. Baseret på det kan du vælge de rigtige personer, der vil arbejde på implementeringen af din digitale strategi. Du kan også vælge at arbejde med en ekstern virksomhed, der har den rigtige erfaring, og som vil hjælpe din organisation med at gå igennem hele processen. 

 

Det er også mega vigtigt, at de konkrete roller i implementeringsprocessen er klare og korrekt fordelt. Du skal definere rollerne på forhånd, så de ansvarlige personer får følelsen af commitment og ejerskab.

 

2. Få styr på ressourcerne

 

Ved ordet “ressourcer” kan du forstå både tid og budget. Det kræver tid at analysere, lære, teste  og optimere nye processer, nye værktøjer og nye opgaver i virksomheden. Resultaterne kommer ikke med det samme og du skal investere meget af din tid inden implementering af en digital strategi skaber en tydelig værdi. Det samme gælder for de budgetmæssige ressourcer. Inden du begynder at tjene på din nye forretningsstrategi, skal du investere penge i værdiskabende idéer, eventuelle nye teknologier, nogen ekstern hjælp ved implementering og mange andre aktiviteter. 

 

Før du kommer i gang med den digitale strategiimplementeringen, skal du sørge for, at du har alle nødvendige ressourcer til, at virksomhedens strategi kan gennemarbejdes, implementeres og opretholdes. Det kræver bare meget læring og testing, samt budget investering for at indføre en digital strategi. De langvarige resultater er dog det hele værd.

 

3. Opret køber personas (buyer persona)

 

Efter du har analyseret dine online målgrupper og du ved nøjagtigt hvem du vil rette dit tilbud mod, kan du oprette en køber persona. En køber persona er en fiktiv repræsentant for din ideelle kunde. Den består af detaljerede beskrivelser, der er baseret på f.eks. demografi, præferencer, psykografi osv. Du indsamler alle de oplysninger ved hjælp af nogle interviews, rigtige data (nemt at skabe online) og kvalificerede gæt. Oprettelsen af køber personas skaber en dybere forståelse for, hvem dine modtagere (især online kunder) er og det bliver et fundament for kommunikation og markedsføringsaktiviteter i din digitale strategi.

 

4. Opsæt KPI’er 

 

KPI’er er Key Performance Indicators og dem har du brug for at opsætte i din digitale strategi. De bliver dine vejledninger i hele implementeringsprocessen. KPI’er eller, med andre ord, målsætninger skal være målbare, så du kan kontrollere dine resultater. Formålet med måling og rapportering er at sikre, at du er på rette vej i implementeringen af din digitale strategi, og at du forbedrer dig og er tættere på succes hele tiden. Mange virksomheder synes ikke, at opsætningen af strategiske mål er så vigtigt og gør det først senere i processen. Sandheden er dog, at du bør opsætte dine KPI’er allerede i starten. Derudover anbefaler vi, at du udpeger en medarbejder i din organisation, som vil sørge for, at din strategiimplementering følger de KPI’er, der blev opsat, og at de løbende måles og rapporters.

 

For at sætte de rigtige mål, kan du anvende SMART-metoden:

 

 • Specific
 • Measureable
 • Attainable
 • Relevant
 • Timely

 

Kort sagt, målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante (med hensyn til implementeringen af en digital strategi) og de skal implementeres inden for den aftalte tidsperiode. 

 

5. Planlæg teknologiske nyheder

 

Efter at have analyseret de nyeste teknologitendenser, der påvirker din branche, skal du tænke over, hvordan du vil teknologisk udvikle din virksomhed. Er det overhovedet nødvendigt at investere meget i en ny teknologi eller har du allerede de samme funktionaliteter i dit nuværende system? Hvad er jeres teknologiske udfordringer? Er der et godt samarbejde mellem din IT-afdeling, kommunikationsafdeling og markedsføringsafdeling eller kan du forbedre det med en ny teknologisk løsning? Hvor meget budget ønsker du at bruge på nye systemer, programmer eller værktøjer?

 

6. Vælg kanaler, du skal benytte

 

Har du allerede valgt dine målgrupper og har du oprettet dine køber personas, ved du helt sikkert, hvor dine potentielle kunder er online. I de seneste 20 år er der opstået masser af salgskanaler, hvor du kan sælge og annoncere for dine produkter. Du skal tage hensyn til, hvilke kanaler der er populære i Danmark. På mange af dem kan du rette dit tilbud nøjagtigt mod din valgte målgruppe. Afhængigt af det, du sælger, kan du investere i den valgte platform, men du kan lige så godt vælge flere af dem. Der er nogle feed optimeringsværktøjer som DataFeedWatch, der hjælper dig med at optimere dit produktfeed, så du kan sælge på mange forskellige kanaler på samme tid. 

 

7. Sæt din digitale strategi i gang!

 

Når du har analyseret det hele og gennemført alle trin, er du klar til at sætte din digitale strategi i gang. Husk at følge dine aftalte KPI’er, engagere alle afdelinger og implementere den digitale strategi på tværs af hele din organisation.

 

strategi_model-1

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Udfordringer i din organisation vedrørende implementeringen af den digitale strategi

 

Mangel på ressourcer

 

Mange virksomheder har for få ressourcer til, at implementeringen af en digital strategi gennemføres uden problemer. Det handler f.eks. om personalemæssige ressourcer. Der kan være for få personer i din virksomhed, der er dedikerede til at udvikle den digitale strategi. Det skyldes oftest, at ledelsen ikke prioriterer strategiimplementeringen. Det kan også være, at dine eksisterende ansætte ikke forstår digitale muligheder, eller ikke har tilstrækkelige tekniske og kommunikative kompetencer. 

 

Der kan også være mangel på tid til at implementere den digitale vækst strategi in din organisation. Hvis du kører andre projekter ved siden af, er der små chancer for, at den vil lykkes på den måde, som du ønsker. Det samme gælder for økonomiske ressourcer. Du må ikke spare på din online strategi hvis du ønsker at gennemføre den hurtigt og effektivt. 

 

Mangel på den nødvendige teknologi

 

Den udviklende digitale verden udfordrer ofte eksisterende arbejdsgange i din virksomhed. Det handler især om den digitale kommunikation, og mere præcis, om den interne digitale kommunikation mellem medarbejdere, kommunikationen gennem digitale kommunikatører, integrationen mellem din fysiske butik og din webshop, integrationen mellem din webshop og salgsplatformene osv. 

 

Bredt distribueret og uklart ansvar

 

Mange virksomheder har afdelinger, der ikke arbejder sammen. Hver af dem har sine egne opgaver og der er ikke nogen kommunikation mellem dem. I den type organisation kan den digitale strategi ikke udvikle sig. Hvis du genkender dette problem, skal du først lave om på organisationen af din virksomhed. En effektiv implementering af en digital strategi kræver, at den går på tværs af alle afdelinger, og at alle sammen arbejder på at implementere den.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Tips og fokusområder til at arbejde med din digitale strategi

 

Tag altid beslutninger baseret på rigtige data

 

Din digitale strategi bør aldrig være baseret på mavefornemmelser. Du har helt sikkert allerede masser af data i din virksomhed, som du kan bruge. Du kan også indsamle mange data om dine målgrupper (hvem din målgruppe er, hvad de køber, hvilke salgskanaler de bruger, hvordan kunderejsen ser ud, er der en efterspørgsel efter dine produkter osv.) og om, hvordan dine produkter performer online (og tage yderligere beslutninger baseret på det) ved hjælp af din egen analyse eller forskellige tilgængelige værktøjer og redskaber. 

 

Fokuser på at opnå resultater og styrke din virksomhed

 

Du opsætter ikke dine KPI’er uden grund. De skal være meget tydelige og målbare, så du efter din digitale strategiimplementering kan se, om du har nået dine mål og alt går i den rigtige retning. Din nummer 1 fokus er, at din online strategi giver de forventede resultater.

 

Efter du har sat din digitale strategi i gang, skal du systematisk tjekke dine resultater og optimere dine aktiviteter (foretage ændringer i dit sortiment, udvide dit salg til andre platforme, forbedre din produktfeed osv.)

 

Eksempelvis, hvis du annoncerer på Facebook, kan du installere Facebook Pixel og spore effektiviteten af din annoncering. Du får f. eks. at vide, om dine annoncer vises til de rigtige målgrupper og dermed løbende optimere din kampagne. 

 

Vær altid kundeorienteret og kend deres behov

 

I alt hvad du gør, skal du altid tænke kunden først. Du skal kende og forstå deres behov og, gennem din virksomhed, give dem nøjagtigt det, de har brug for for at gøre deres liv lettere. Typisk er det en meget konkret behov, de har, f.eks. finde bestemte oplysninger, blive underholdt, løse et problem (så de kan komme videre), købe et produkt o.lign. 

 

Din digitale kommunikation skal skabes med udgangspunkt i dine brugernes behov. De har hverken tid elle lyst til at forstå din webshop, dit website eller dit program. De fleste af dem googler bare det, de ønsker at finde. Ved hjælp af det digitale skal du gøre jeres kommunikation så tydeligt og let som muligt. Husk også, at din virksomheds kommunikation skal være konsistent på tværs af alle afdelinger og kanaler, dvs. sørg for, at der er sammenhæng mellem det, dine brugere ser online, markedføring, PR osv.. 

 

Gør din online strategi til en prioritet

 

Hvis du beslutter dig for at implementere en digital strategi i din virksomhed, skal du sørge for, at du har alle nødvedige ressourcer. Du skal gå “all in” i det, ellers vil det ikke lykkes. Du må ikke køre nogle andre store projekter ved siden af eller spare på budgettet til introduktion af nye teknologier.

 

Alle afdelinger i din virksomheden skal være engageret i projektet og alle medarbejdere skal have en tankegang med fokus på det digitale.

 

Multichannel og omnichannel - operer på flere kanaler

 

Et af det vigtigste grundlag for digital succes er, at du opererer på tværs af flere kanaler på højeste niveau. 

 

Fire ud af fem danske borgere handler online, så potentialet af e-handel i vores land er enorm. Du skal dog være alle steder på nettet, hvor dine kunder er og dit tilbud skal være sammenhængende. Derfor er både multichannel strategi og omnichannel strategi en del af digital strategi. 

 

Multichannel

Du skal tilbyde dine produkter og ydelser på alle mulige kanaler, hvor dine målgrupper er. Det betyder, at du skal sælge i dine fysiske butikker og på mange kanaler online og muligvis via en app osv. De mest populære platforme, er selvfølgelig Google og de sociale medier, såsom Facebook og Instagram. Sammenligningstjenester som “Prisjagt” bliver også mere og mere populære i Danmark. 

 

Omnichannel

Der skal være integration mellem alle de kanaler, hvor du sælger. Der er mere fokus på din kunders købsrejse, især kunderejsen på tværs af dine diverse kanaler. Uanset hvilken kanal de finder dit produkt på, er deres oplevelse lige så god og sammenhængende. Alle oplysninger angivet på én kanal (både af dig og kunderne) kan automatisk overføres til andre kanaler - både digitale og fysiske.

 

For at udvikle multichannel og omnichannel markedsføring som en del af din digitale strategi, skal du sørge for, at dit produktfeed er godt optimeret til hver kanals krav. Hvis du vælger at anvende et feed managament værktøj, er det meget hurtigere og nemmere at gøre det. Du uploader bare dit feed til sådan et værktøj (eller opretter det) og så kan du optimere det til hver kanal, du ønsker, direkte i det (du kan også opsætte kampagner, ekskludere produkter osv.). Til sidst får du en perfekt optimeret feed, som er klar til at bliver brugt på Google, Facebook, Prisjagt og mange flere platforme.

 

Udnyt teknologiske muligheder og andre trends

 

Teknologien giver dig nu til dags megastore muligheder for at nå ud til de rigtige målgrupper og udvide dit salg. Du kan personalisere dit tilbud og dine annoncer, du kan automatisere forskellige processer inden for virksomheden og udenfor (f.eks. e-mail marketing) og du kan anvende diverse optimeringsværktøjer (f.eks. til datafeeds). 

 

Tjek, hvad markedet har at tilbyde og brug alle de muligheder for at forbedre din digitale strategi!

 

strategisk_maal-1

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Digital strategiplan skabelon

 

I dette afsnit giver vi et eksempel for, hvordan en handlingsplan for din digitale strategi kan se ud. Danmark er en af verdens mest digitaliseret land og der er allerede mange nordiske virksomheder, der kører en eller anden online strategi. Der er dog stadig kun mindretallet, der har den nedskrevet. Og en digital strategi fungerer bedst hvis den er i form af et dokument. 

 

Digital Vision 

Her skriver du, hvad hovedkonceptet for din digitale strategi er, hvordan din virksomhed skal være efter du har implementeret strategien. 

 

Målsætninger/KPI’er

Her skriver du, hvad der er de vigtigste strategiske mål, der skal nås og hvilke delmål der skal nås for at hovedmålene er nået.

 

Målgrupper og deres behov

Her skriver du, hvilke målgrupper du vælger og i hvilken rækkefølge, hvilke af deres behov kan du opfylde. 

 

Vigtigste temaer

Her skriver du, hvilke budskaber din virksomhed har til dine målgrupper, hvad din virksomhed beskæftiger sig med og hvad den kan tilbyde som svar på målgruppens behov.

 

Vigtigste kanaler

Her skriver du, hvilke salgskanaler og andre platforme er vigtige for din branche, hvilke af dem er populære hos din målgruppe og dermed du vil fokusere på dem. Du beskriver også den rolle, som de valgte kanaler spiller i din digitale strategi.

 

Vigtigste Projekter 

Her skriver du, hvilke initiativer og opgaver, der er nøgleaktiviteterne i din digitale strategi.

 

Organisatoriske og tekniske krav

Her skriver du, hvilke organisatoriske og tekniske krav din virksomhed skal opfylde for, at din digitale strategi bliver en succes. Du nævner, hvilket setup, hvilke tekniske platforme, hvilke integrationer og værktøjer din organisation skal have.

 

Målekriterier

Her skriver du, hvad succeskriterierne for din digitale strategi er, og forklarer, hvordan du vil måle og vurdere, om målene for din digitale strategi er nået (både kortsigtede og langsigtede mål).

 

Faseopdelt handlingsplan

Her skriver du om alle initiativer og projekter (der udgør din digitale strategi) med detaljer og indikerer, hvornår og i hvilken rækkefølge de skal gennemføres, samt hvilke ressourcer du skal anvende til at sætte dem i gang og køre. 

 

Fordelt ansvar

Her skriver du, hvordan arbejdet på den digitale strategi organiseres, hvem står for hvilke opgaver, hvem træffer hvilke beslutninger, hvem opdaterer virksomhedens strategi og handlingsplanen, samt hvor ofte osv.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Digital strategi - fremtidsudsigter

 

Det ser ud til, at digital strategi er fremtiden. Du bliver nødt til at observere, hvordan den digitale verden udvikler sig og hvordan den påvirker samfundet. På samme tid skal du løbende følge, hvilke nye teknologiske og lignende muligheder der opstår, og regelmæssigt revidere din digitale strategi (kontrollere om du ikke hænger bag konkurrencen). 

 

Fremtiden både giver dig masser af nye muligheder for mere målrettet og personaliseret markedsføring og stiller krav til eksisterende virksomheder. Flere og flere organisationer vil bruge marketing automation og smart annoncering og arbejde med SEO og SEM. Forbrugere vil forvente bedre service, bedre transparens og bekvemmelighed. Derfor vil virksomheder få brug for højt kvalificerede specialister, som kan levere de bedste digitale løsninger og skabe målbare resultater. 

 

digital_strategi_eksemepl

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Konklusion

 

Den digitale udvikling stopper ikke og for de langt de fleste virksomheder er implementering af en digital strategi ikke et spørgsmålet om “hvis,” men “hvornår”. Hvis du ikke investerer i det digitale, overlever din virksomhed bare ikke på langt sigt. 

 

Nøglen er at udvikle din digitale vækststrategi på tværs af hele din organisation og på tværs af alle platforme, du benytter. Du skal binde alle kanaler sammen og dit tilbud skal være sammenhængende. Multichannel og omnichannel markedsføring er en vigtig del af din digitale strategi, fordi den hjælper din virksomhed med at nå ud til den største mulige gruppe af dine modtagere og leverede den samme købsoplevelse til dem, uanset hvilken kanal de bruger. 

 

Du får succes, hvis du er digitalt alle steder, hvor dine kunder er: virksomheden website, sociale medier, Google, digitale annoncer, e-mails og mange flere. 

Uanset hvilken branche du er i, er det nu om tiden afgørende at arbejde på den digitale del af din forretningsstrategi. Du vil aldrig blive markedsførende, hvis du ikke har udviklet en langsigtet digital plan. Danmark er det land, hvor 97% af befolkningen har internetadgang og de fleste mennesker i verden bruger smartphones - næsten 90 %. Den digital verden udvikler sig rigtig hurtigt og for at indhente den og transformere sig sammen med den og dine kunder, skal du arbejde på den konstante digitale udvikling af din virksomhed.

digital_strategi

Written by Jagoda Adamik-Borowska

Jagoda er indholdsskaber og SEO specialist. Hun følger og analyserer dagligt e-commerce trends og har mange års erfaring med at skrive om feed marketing, Google Ads-kampagner og online annonceringstaktikker. I sin fritid elsker hun at rejse og læse non-fiction bøger.

Comments

Skrevet med    af  DataFeedWatch

Skriv for os