<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

Alt du behøver at vide om ROAS

 

Hvad er ROAS?

 

ROAS står for Return On Ad Spend (på dansk annonceafkast eller kampagneprofit) og er en markedsføringsmetrik, der bruges til at måle effekten af dine annonceringsaktiviteter. Hvis man skal være mere præcis, måler ROAS mængden af indtægter, som din virksomhed tjener for hver krone, den bruger på annoncering. 

 

ROAS benyttes af forskellige virksomheder til at beregne afkastet af deres annonceringskampagne i forhold til omkostningerne ved denne. Med den viden kan du vurdere, hvilke metoder der virker, og hvad du kan gøre for at forbedre kampagnens effektivitet. Kombineret med andre kunderelaterede værdier, kan indsigter fra ROAS anvendes til at opbygge fremtidige strategier, fastsætte budgetter og foretage overordnede marketingbeslutninger.

 

ROAS kan i høj grad sammenlignes med en anden markedsføringsmetrik - ROI (Return on Investment eller afkast af investeringer på dansk). ROI benyttes også ofte til udregning af investeringsafkast.

 

Jo mere effektivt dine annoncer påvirker dine potentielle kunder, jo flere penge du tjener for hver krone i annonceudgifter. Jo højere din ROAS er, desto bedre.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvorfor bør du bruge ROAS?

 

ROAS er en rigtig god metrik, fordi det er en simpel måde at finde ud af, om du får din investering igen eller du gør noget forkert. Hvis du arbejder med betalt annoncering skal du til en vis grad arbejde med ROAS. Den kan kaldes den mest effektive metode til at monitorere samt evaluere din betalte annoncering og se, hvordan dine valgte kampagner og annoncer bidrager til det generelle overskud. Baseret på ROAS kan du, som allerede sagt, udarbejde vellykede fremtidige digitale markedsføringsstrategier.

 

I korte træk, ved at udregne ROAS, kan du få mange fordele. De vigtigste af dem er følgende:

 

  • Du får vigtige indsigter i kampagner, du kører. Du kan se resultater af dine annoncer, kontrollere om søgeord er gode, og måle kampagneeffektiviteten på den specifikke kampagne- og hele kontoniveau.
  • Du bliver mere opmærksom på dine kampagner, annoncer og søgeord. Med den viden kan du forbedre dem betydeligt.
  • Du behøver ikke at bekymre dig om regnefejl.

 

Udover det, bruger platforme som Google Ads og Analytics præcis denne form for udregning som ROAS. Det er kun omsætningstal som tages i betragtning, og ikke indtjeningen selv.

 

hvad_betyder_roas

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvordan udregner du ROAS på kampagneniveau?

 

Udregning af ROAS er slet ikke kompliceret og derfor er alle virksomheder med betalt annoncering i stand til at gøre det selv. 

 

Du udregner ROAS ved hjælp af en speciel ROAS-formel. Først skal du finde omsætningen, der kommer fra en kampagne, og så dividerer du dette tal med udgifterne til kampagnen og gange med 100. ROAS-formlen ser således ud:

 

ROAS = Total omsætning fra annoncekampagne / omkostning x 100

 

Resultatet af beregningen er en procentdel, som angiver, hvor mange kroner du tjener på din kampagne i forhold til, hvor mange penge du bruger på den.

 

Et eksempel af en annoncekampagne på Google Ads:

 

Omsætning: 15.000 kr.

 

Annonceudgifter: 5.000 kr.

 

ROAS = 3 eller 3:1 (300%)Forklaring:

 

Du har betalt 5.000 kroner for en annonce i Google Ads. Den samme annonce har i sidste ende resulteret i en omsætning på 15.000 kr. 

 

Du sætter disse tal ind i vores ROAS-formlen,

 

15.000/5.000 x 100

 

Du får en ROAS på 3 kr., eller på en anden måde 300%.

 

Hvad betyder dette resultat?

 

Det betyder, at for hver krone du har brugt på din Google annonce, er der blevet omsat for 3 kr., det vil sige 3 gange eller 300% af, hvad annoncen har kostet. Eller med andre ord, for hver krone, der bruges på annoncen, genereres der 3 kr. til dig/ din virksomhed. Du har fået din investering i Google Ads 3 gange tilbage. 

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvilken ROAS betragtes som god?

 

Der findes ikke et facit på, hvad en god ROAS er, derfor er der ikke et enkelt svar på dette spørgsmål.

 

Det afhænger meget af din branche og din virksomheds profitmargin samt omkostninger. Det kan være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. ROAS er jo kun en indikation af din kampagnes effektivitet, og ikke et bredt billede af, hvor godt din virksomhed klarer sig og hvor rentabel den er. For nogle virksomheder er det nødvendigt at få ROAS på 1000 % for at skabe overskud og for nogle andre er meget lavere tal helt acceptable. 

 

I starten ønsker annoncører at ende med en ROAS, der er over 100 %. Et sådant resultat vil betyde, at dit afkast og dine omkostninger går i nul, så du har ikke tabt nogen penge. Men det er  heller ikke et resultat at blive glad over. I sidste ende vil vi tjene på annoncering. 

 

I mange brancher opfatter man en ROAS på 4:1 eller mere som en god resultat. Det betyder, at omsætningen er 4 gange så stor som omkostningerne ved din annoncen.

 

Der er også et generelt råd for alle virksomheder, der annoncerer for sine produkter på nettet. Du kan kun bruge cirka 20% af din varens totale omsætningsværdi til markedsføringsaktiviteter. Men som sagt er dette et meget generelt råd, da det hele afhænger af den avance, du har på dine produkter eller ydelser.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvordan er ROAS og ROI forskellige?

 

ROAS - er kort for Return On Ad Spend

ROI - er kort for Return on Investment

 

ROI beregnes som den procentvise fortjeneste ved en shopping kampagne. I modsætning til ROAS sætter ROI dit samlede overskud i forhold til alle dine omkostninger. 

 

Den største forskel mellem ROI og ROAS er, at ROI måler værdien af ​​din hele investering. Selvfølgelig kan den investering også være annoncer, men det kan også være en investering i en ny forretning, en fabriksudvidelse, en ny afdeling, en ny software til din virksomhed osv.

 

ROI er rentabilitetsmåling. Den tager, udover annonceudgifter, andre former for udgifter i betragtning.

 

ROAS er mest kendt som optimeringsmål. Den handler specifikt om dine udgifter til annoncering og dens effektivitet. ROAS fortæller dig ikke, om dine annonceudgifter er blevet til overskud for din virksomhed.

 

Hvis din ROI er positiv betyder det at du har overskud på din investering. I dette tilfælde kan det altid betale sig at oprette og køre produktkampagner. 

 

afkast_beregner

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvorfor er ROAS en bedre metrik end CPA?

 

Ikke alle konverteringer er lige så gode. Det er op til dig eller dine marketingfolk at skabe passende konverteringshandlinger, der viser de vigtigste succeser med din annonceringsindsats. Den mest typiske metrik, der bruges til at bestemme succesen af en betalt søgekampagne, er CPA (Cost Per Action). Selv om den er meget nyttig til at måle mængden af konverteringer, måler den kun den gennemsnitlige omkostning forbundet med en enkelt handling.

 

Eksempel:Annoncegruppe 1

Annoncegruppe 2 

Annonceudgifter: 300 kr.

Konverteringer: 1

CPA: 300 kr


Omsætning: 150 kr. 

ROAS: 0,5

Annonceudgifter: 300 kr.

Konverteringer: 1

CPA: 300 kr


Omsætning: 900 kr. 

ROAS: 3
Hver annoncegruppe brugte 300 kr. og opnåede én konvertering, hvilket giver identiske omkostninger per konvertering på 300 kr. Når vi ser på værdien af hver enkelt konvertering, ser vi en forskel. Den ene annoncegruppe genererede 150 kr. fra de 300 kr., der blev brugt, og den anden genererede 900 kr., hvilket giver dig en ROAS på henholdsvis 0,5 og 3,0 - en betydelig forskel i afkast for det samme brugte beløb! 

 

Hvis du opnår en ROAS på under 1, er det et tab, da du tjener mindre end 1 kr. for hver 1 kr., du bruger på annoncering. ROAS på 3 viser, at for hver 1 kr., du brugte i den annoncegruppe, fik du 3 kr. tilbage fra denne konvertering.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

ROAS og Google Shopping-kampagner

 

I Google Ads kan du måle ROAS på forskellige niveauer: på kontoniveau, kampagneniveau, annoncegruppeniveau osv. Så længe du ved, hvor meget du bruger og tjener på det pågældende niveau, kan du beregne ROAS.

 

I Google Shopping-kampagner bruger du et produktfeed og det er nemlig feedet, som du skal fokusere på, for at opnå din ønskede ROAS. Med en korrekt segmentering af dit produktfeed i forskellige kampagner og annoncegrupper, og ved at ekskludere produkter, der ikke passer ind i den relevante kampagne/annoncegruppe, kan du strukturere Google Shopping-kampagner til at optimere for ROAS.

 

Mål-Roas

 

Mål-ROAS er den gennemsnitlige konverteringsværdi, som du ønsker at opnå for hver euro, dollar eller krone, du bruger på dine annoncer. Har du for eksempel brugt 200 kr. på dine produktannoncer og igennem disse omsat for 2000 kr. har du opnået en ROAS på 1000%.

 

I Google Ads kan du vælge mål-ROAS som budstrategi eller en standardstrategi for en enkelt kampagne. Du kan også vælge den i form for en porteføljestrategi for flere annoncegrupper og kampagner.

 

For at aktivere mål-ROAS, skal din Google Ads-kampagne have haft mindst 15 konverteringer i løbet af de sidste 30 dage, for at blive kvalificeret. De bedste resultater får du hvis du har haft i det mindste 50 konverteringer. Hvis du baserer din mål-ROAS på et større antal af konverteringer kan du blive mere sikker på, at maskinindlæringsalgoritmerne har samlet tilstrækkelig data for dig til at træffe de bedste beslutninger vedrørende budgivning.

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Hvordan fastsætter du ROAS-målsætninger?Når du opsætter ROAS-mål, husk at du gør det ud fra dækningsgrad (margin).

Om din ROAS er god eller ej afhænger ofte af din virksomhed og ikke mindst fortjenesten på salg af dine varer. 

 

Hvad er dækningsgrad?

 

Dækningsgraden beskriver forholdet mellem din virksomheds omsætning og variable omkostninger. Det er ikke nok at holde styr på ROAS. ROAS viser dig, om effektiviteten af din markedsføring stiger eller falder, men den siger ikke noget om dækningsbidraget, dvs. det bidrag, som dine produkter giver til dækning af dine faste omkostninger. Derfor bliver du nødt til altid at holde dækningsbidraget for øje, ellers taber du dit hovedmål om at tjene penge. 

 

En høj dækningsgrad betyder at din virksomhed kan godt klare en relativ lav ROAS, mens en lav dækningsgrad informerer om, at du er nødt til at skrue ned for omkostninger til markedsføring for at forretningen er rentabel.

 

return_on_investment_dansk

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog


 

Sådan øger du ROAS for dine kampagner på eksemplet med Google

 

Øg kvaliteten af dine annoncer ved at optimere dit produktfeed

 

Du sælger måske de mest fantastiske produkter i verden, men hvis dine annoncer har dårlige titler og beskrivelser eller er bare for generelle og uinspirerende, vil du sandsynligvis ikke opleve den store succes med dine kampagner.

 

Nøglen til at køre en god og effektiv Google Shopping kampagne og opnå de ønskede resultater, er at bruge et fuldt optimeret produktfeed. Ofte kan du, alene ved at optimere dit feed, markant optimere din ROAS. 

 

Google udvælger de søgeord, som dine annoncer bliver vist på, på baggrund af denne data, du har i dit produktfeed, og derfor er feedet så essentielt. Den eneste måde, hvorpå du som annoncør kan skaffe kontrol over, hvem annoncerne vises til, er optimering af produktfeedet samt optimering af strukturen i din kampagneopsætning. 

 

Måder at optimere dit produktfeed:

 For at gøre dit liv lettere anbefaler vi at bruge hjælp af et ekstern feed optimeringsværktøj, hvor du kan efterbehandle dit feed. Via mindre og mere komplicerede regler kan du udfylde de manglende produktoplysninger og tilføje nogle ekstra data, som kan gøre en stor forskel i, hvor høj din ROAS vil være.

 

Lever altid gode og konsekvent budskaber

 

Sørg for, at oplysningerne i din annonce matcher dem på din landingsside. Dette giver kunderne en bedre brugeroplevelse og kan hjælpe dig med at øge konverteringer og annonceomsætning (herunder vil øge ROAS).

 

Hvis din annonce siger noget om rabatter, skal din landingsside sige nøjagtig det samme. Din annonce bør heller ikke vise produkter som er udsolgt på din webshop. For at undgå sådanne situationer med uoverensstemmende data, skal du igen fokusere på dit produktfeed. Det skal altid være opdateret. Hvis du bruger et feedværktøj som DataFeedWatch opdateres dit produktfeed et par gange om dagen og du kan automatisk ekskludere produkter, der er ikke tilgængelige, fra det. 

 

Gør din hjemmeside mobilvenlig og sørg for en god indlæsningstid

 

Sørg for, at dit hjemmeside er mobilvenlig. Flere og flere danskere handler via smartphones og 17 % af danskerne gør det mindst en gang om måneden

 

Det andet aspekt er, at du skal sørge for, at dit hjemmeside har en kort indlæsningstid. Folk har ikke lyst til at sidde og vente på, at din side skal indlæses.

 

Jo længere tid det tager at indlæse de specifikke landingssider på din webside, jo mere sandsynligt er det, at kunderne forlader siden, før de har handlet.

 

Differentier dine bud

 

Afhængigt af, hvor tæt brugere er på at købe, udfører de forskellige typer af søgninger online. Hvis de er længere fra køb, søger de eksempelvis efter “gode smartphones” og hvis de indtaster en speciel model af en smartphone i Google, er de sandsynligvis meget tættere på køb.

 

Det er ikke optimalt at byde det samme på alle dine kampagner, uanset hvad brugeren præcist søger efter. I Google Shopping har du desværre ingen styr på, hvilke søgeord, dine annoncer vises på. Du kan dog påvirke Googles algoritmer ved at:

 

  • Tilføje negative søgeord

 

Dette handler om at identificere søgeord, der får brugerne til at klikke, men som måske ikke er relevante for de produkter, du sælger.

Når du finder de søgeord, der ikke konverterer (f.eks. ved hjælp af rapporten Google -søgeresultater), kan du tilføje dem til listen over negative søgeord. På den måde betaler du ikke længere for klik, der er irrelevante og dermed reducerer du dine annonceomkostninger og øger din ROAS.

 

  • Sætte en prioritet på kampagneniveau

 

Du giver en besked til Google, hvilken kampagne den først skal prøve at matche med en søgning. Du kan oprette et par versioner af en kampagne på Google: en til de brede søgninger med høj prioritet og lavere bud, og en anden til de mere specifikke søgninger med lavere prioritet, men højere bud.

 

  • Oprette Custom Labels

 

Du kan segmentere produkter i dit feed efter dine egne præferencer og få mere kontrol over budgivning. På den måde kan du byde forskelligt på produkter i henhold til eksempelvis sæsonbetingelser (sæsonvarer/varer, der sælger året rundt), rentabilitet (rentable varer, mindre rentable varer), effektivitet (varer, der performer bedre og værre) eller promovering af produkter (varer på udsalg og alle andre). De nævnte segmenteringsmetoder er kun få eksempler af, hvad du kan gøre ved hjælp af custom labels. 

 

Den nemmeste måde at oprette custom labels på, er at gøre det i et feed værktøj via forskellige regler (static values) eller supplerende feeds.

 

 

Gå tilbage til toppen af siden eller download Den Ultimative Google Merchant Center Håndbog

 

Konklusion

 

ROAS er en metrik som du ikke kan undgå, hvis du sælger og annoncerer via nettet. Det er vigtigt, at du forstår, hvordan den beregnes og hvad den betyder i forskellige situationer. Vi håber, at du efter at have læst vores artikel, kan blive gode venner med denne metrik og du vil være i stand til at kontrollere den ved hjælp af kampagne- og feed optimering.

 

ROAS er en af de vigtigste metrik, når det kommer til online annoncering. Det er ikke altid ensbetydeligt, hvilken ROAS der er tilstrækkelig for at opnå succes. Med erfaring kan du dog finde ud af det og bruge denne metrik til at evaluere effektiviteten af dine kampagner samt optimere dem. 

 

ROAS består af to nøgleelementer - omsætning og annonceudgifter. For at øge ROAS kan du derfor enten øge omsætningen genereret af dine annoncer eller skrue ned for omkostningerne ved din annoncering. 

hvad_er_roas-1

Written by Jagoda Adamik-Borowska

Jagoda er indholdsskaber og SEO specialist. Hun følger og analyserer dagligt e-commerce trends og har mange års erfaring med at skrive om feed marketing, Google Ads-kampagner og online annonceringstaktikker. I sin fritid elsker hun at rejse og læse non-fiction bøger.

Comments

Skrevet med    af  DataFeedWatch

Skriv for os